conscius

Programvarukonsulter

Allt vi arbetar med inom Conscius har ett tydligt mål. Vi hjälper Dig med att få ut det mesta av Din verksamhet. I kraft av de kompetenser som vi, under de senaste 15 åren, byggt upp inom utveckling av IT-produkter och programvaruutveckling för finans- och energisektorn, kan vi erbjuda att genomföra hela projektet (turn-key) eller delprojekt inom många olika branscher.

Vår personal är alla välutbildade och sätter en stor ära i att hålla sig ā jour med senaste teknologi och metoder. Därför har vi de kompetenser som krävs för att hantera en produkt från idé till produktion:

 • Idé och specifikation
 • SW arkitektur och systemdesign
 • SOA
 • Test, driftsättning och support
 • Projektledning
 • Systemintegration
 • Gui och front-endutveckling
Beroende på Dina behov, kan vi ta fullt ansvar för ett projekt, hjälpa till med delleveranser eller ingå som en del av en projektgrupp, antingen nationellt eller internationellt.

Säkerhet och kvalitet

Vårt förhållningssätt till programvaruarbete kommer från vår erfarenhet av IT-produkter till finans- och energiindustrin. Båda branscher ställer höga kvalitetskrav på sin IT-setup, och de system vi levererar är oftast av en affärskritisk karaktär. Därför är våra kärnkompetenser rotade i utveckling av system som lever upp till:

 • Hög tillgänglighet
 • Stort antal användare
 • Hög tillförlitlighet
 • Användarvänlighet
 • Stora mängder data
 • Normer och föreskrifter

Programvaruutveckling

För att kunna leva upp till vårt rykte som en effektiv, pålitlig och kvalitetsmedveten samarbetspartner, använder vi konventionella metoder både när det gäller projektmodeller, utvecklingsmodeller och test.
Vi säkrar en hög kvalitet och uppnår samtidigt stor flexibilitet genom att använda en agil modell (Scrum) i kombination med en miljö som stöder continued integration, kodanalys och automatiska tester.
Vår användning av metoder och utvecklingsmiljö i kombination med en noggrann uppföljning av väl definierade mått ger oss en unik position i förhållande till att tillhandahålla produkter och tjänster av hög kvalitet med fokus på Dina behov.

Programvaruteknologi

Inom Conscius har vi de kompetenser som krävs för att hantera en produkt från idé till produktion. Vi arbetar bland annat med följande teknologier:
 
 • Java
 • J2EE
 • Spring
 • Hibernate
 • Jquery
 • HTML/CSS
 • MS SQL
 • .Net
 • C#
Vi sätter en ära i att kunna leverera kvalitet till avtalad tid och funktionalitet. Därför upplever vi att våra kunder kommer tillbaka om och om igen.

Om Du anger Dina kontaktuppgifter här, kontaktar vi Dig gärna för mer information.

Du är också välkommen att ringa till oss på telefonnummer: +45 70 20 46 63

Utvalda Referenser


  seas

  nordjysk elhandel