Översikt och inblick

Midas gör det möjligt på en daglig basis att hålla reda på om ett visst försäljningssegment genererar tillräckligt resultat för att motivera kostnaderna för aktiviteten. Alla processer rörande kontraktet är samlade i systemet, vilket säkerställer kontroll inom ramen för försäljningen.

Resultatet beräknas för varje försäljning och omräknas vid varje förändring i avtalet. Systemets BI-del gör det möjligt att på längre sikt utforma och genomföra korrigerande åtgärder avseende kundsegment, kampanjer, produkttyper och liknande. Skillnaden mellan att korrigera och vara passiv kan innebära en stor skillnad för slutresultatet.

Midas är skräddarsytt till energimarknaden

Den avreglerade energimarknaden med ökande konkurrens utmanar energihandelsföretag att arbeta målmedvetet med alla aspekter av verksamheten. Conscius har utvecklat IT-lösningen, Midas, för energihandelsföretag som vill generera vinst i försäljningsprocessen, säkra lönsamhet på varje avtal, få en överblick över verksamheten och i slutänden stå starkare i konkurrensen om energikunderna.

Vill Du veta mer om Midas?

Om Du fyller i vårt kontaktformulär kontaktar vi Dig gärna och ger Dig mer information. Du är också välkommen att ringa till oss på telefon: +45 70 20 46 63.  

"En stor del af projektet bestod i at implementere salgs-, contract management og risikostyringssystemet Midas, udviklet og leveret af Conscius A/S. Det har givet SEAS-NVE effektive salgsprocesser med fuldt dagligt overblik over samtlige salgskanaler og produkter med den tilhørende risikoafdækning."

Flemming Silius, Silus Business Consulting

"SEAS-NVE har i 2012 implementeret et nyt system, Midas, som vi bruger til at håndtere elkontrakter. Med dette system har vi professionaliseret elsalget og elindkøbet yderligere, og det giver os et væsentligt bedre overblik over eksponeringen i elmarkedet. Det mindsker risikoen for tab, samtidig med at systemet automatiserer en del af kundeservicen, så du som kunde får hurtig og individuel service. På erhvervsmarkedet understøtter Midas mange af processerne omkring prisstillelse. Det betyder, at SEAS-NVE hurtigere kan reagere på erhvervsmarkedet."

SEAS-NVE, Årsrapport 2012