conscius

Programvarekonsulenter

Alt hva vi arbeider med i Conscius har ett klart mål. Vi vil hjelpe deg til å få mest mulig ut av virksomheten din. I kraft av den kompetansen innen utvikling av IT-produkter og programvareutvikling til finans- og energisektoren vi har bygget opp i løpet av de seneste 15 årene, kan vi tilby å gjennomføre hele prosjekter (turn-key) eller delprosjekter innenfor mange ulike bransjer.

Våre medarbeidere er alle høyt utdannet og setter sin ære i å holde seg ajour med nyeste teknologi og metoder. Derfor har vi den kompetansen som kreves for å håndtere et produkt fra idé til produksjon:

Idé og spesifikasjon

 • SW arkkitektur & systemdesign
 • SOA
 • Test, igangsettelse og support
 • Projektledelse
 • Systemintegrasjon
 • GUI og frontend-utvikling

Avhengig av ditt behov kan vi påta oss det komplette ansvaret for et prosjekt, bidra med delleveranser eller inngå som en del av et prosjektteam enten nasjonalt eller internasjonalt.

Sikkerhet og kvalitet

Vår innfallsvinkel til programvarearbeid springer ut fra våre erfaringer med IT-produkter til finans- og energibransjen. Begge bransjer stiller høye kvalitetskrav til IT-oppsettet, og de systemene vi leverer, har som oftest en forretningskritisk karakter. Derfor er vår kjernekompetanse forankret i utvikling av systemer som lever opp til:  

 • Høy tilgjengelighet
 • Stort antall brukere
 • Høy pålitelighet
 • Brukervennlighet
 • Store datamengder
 • Standarder og lover

Programvareutvikling

For å kunne leve opp til vårt renommé som effektive, troverdige og kvalitetsbevisste partnere, anvender vi vanlige metoder både i forhold til prosjektmodeller, utviklingsmodeller og test.

Vi sikrer en høy kvalitet og oppnår samtidig en høy grad av fleksibilitet ved å anvende en smidig modell (Scrum) kombinert med et miljø som understøtter fortsatt integrasjon, kodeanalyse og automatisk testing.

Vår anvendelse av metoder og utviklingsmiljø kombinert med en tett oppfølging på veldefinerte metrikker gir oss en unik posisjon i forhold til å levere produkter og ytelser av høy kvalitet med fokus på dine behov.

Programvareteknologier

Hos Conscius har vi den kompetansen som kreves for å håndtere et produkt fra idé til produksjon. Vi arbeider blant andre med følgende teknologier:

 • Java
 • J2EE
 • Spring
 • Hibernate
 • Jquery
 • HTML/CSS
 • MS SQL
 • .Net
 • C#

Vi setter vår ære i å levere kvalitet til avtalt tid og funksjonalitet. Derfor opplever vi at våre kunder kommer igjen og igjen.

Vi kontakter deg gjerne hvis du utfyller vårt kontaktformular. Du er også velkommen til å ringe oss på tlf: +45 70 20 46 63.

 

Programvarekonsulenter

Alt hva vi arbeider med i Conscius har ett klart mål. Vi vil hjelpe deg til å få mest mulig ut av virksomheten din. I kraft av den kompetansen innen utvikling av IT-produkter og programvareutvikling til finans- og energisektoren vi har bygget opp i løpet av de seneste 15 årene, kan vi tilby å gjennomføre hele prosjekter (turn-key) eller delprosjekter innenfor mange ulike bransjer.

Våre medarbeidere er alle høyt utdannet og setter sin ære i å holde seg ajour med nyeste teknologi og metoder. Derfor har vi den kompetansen som kreves for å håndtere et produkt fra idé til produksjon:


·           Idé og spesifikasjon

·           SW arkkitektur & systemdesign

·           SOA

·           Test, igangsettelse og support

·           Projektledelse

·           Systemintegrasjon

·           GUI og frontend-utvikling


 

Avhengig av ditt behov kan vi påta oss det komplette ansvaret for et prosjekt, bidra med delleveranser eller inngå som en del av et prosjektteam enten nasjonalt eller internasjonalt.

Sikkerhet og kvalitet

Vår innfallsvinkel til programvarearbeid springer ut fra våre erfaringer med IT-produkter til finans- og energibransjen. Begge bransjer stiller høye kvalitetskrav til IT-oppsettet, og de systemene vi leverer, har som oftest en forretningskritisk karakter. Derfor er vår kjernekompetanse forankret i utvikling av systemer som lever opp til:


·           Høy tilgjengelighet

·           Stort antall brukere

·           Høy pålitelighet

·           Brukervennlighet

·           Store datamengder

·           Standarder og lover


 

Programvareutvikling

For å kunne leve opp til vårt renommé som effektive, troverdige og kvalitetsbevisste partnere, anvender vi vanlige metoder både i forhold til prosjektmodeller, utviklingsmodeller og test.

Vi sikrer en høy kvalitet og oppnår samtidig en høy grad av fleksibilitet ved å anvende en smidig modell (Scrum) kombinert med et miljø som understøtter fortsatt integrasjon, kodeanalyse og automatisk testing.

Vår anvendelse av metoder og utviklingsmiljø kombinert med en tett oppfølging på veldefinerte metrikker gir oss en unik posisjon i forhold til å levere produkter og ytelser av høy kvalitet med fokus på dine behov.  

Programvareteknologier

Hos Conscius har vi den kompetansen som kreves for å håndtere et produkt fra idé til produksjon. Vi arbeider blant andre med følgende teknologier:


·           Java

·           J2EE

·           Spring

·           Hibernate

·           Jquery  

·           HTML/CSS  

·           MS SQL

·           .Net

·           C#


 

Vi setter vår ære i å levere kvalitet til avtalt tid og funksjonalitet. Derfor opplever vi at våre kunder kommer igjen og igjen.  

Utvalgte referanser


  seas

  nordjysk elhandel