Conscius

Sammenhengende kommunikasjon og sikker datahåndtering

CMD er et komplett system til å organisere, styre og strukturere informasjon på tvers af systemer og medier, innenfor den finansielle sektor. Systemet er rettet mot finansverdenens behov for sikker og ansvarlig lagring og formidling av en stor mengde informasjon. CMD brukes af pengeinstitutter under SDC og håndterer i det regi:

 • 138 pengeinstitutter
 • 715 pengeinstituttavdelinger
 • 9.500 medarbeidere
 • 7,6 mio kundekontoer
 • 2,9 mio kunder
 • Ca. 2 mio transaksjoner om dagen
 • Ca. 80 transaksjoner pr. sekund

Presentasjon

CMD står for Content Management and Deployment, og utvider dermed det tradisjonelle "content management" begrep til utover å styre innhold og struktur, også å omfatte sammenheng og ensartet presentasjon av innhold i forskjellige medier - vi kaller det Deployment.

Brukervennlighet

CMD er et standardsystem som består av en kjerne, og en lang rekke komponenter og moduler som kan bygges ovenpå. Alle brukergrenseflater er webbaserte og kjennskap til HTML-programmering er ikke nødvendig.

Overblikk

Filosofien bak CMD er enkel: Innhold og presentasjon er fullstendig adskilte. Det betyr at innholdet kun lagres èt sted, men kan gjenbrukes i forskjellige former mange steder. F.eks. kan et bilde eller en tekst anvendes både internt og eksternt i intranett, og på hjemmeside. Adskillelse av innhold og presentasjon gjør det mulig å presentere det samme innhold i forskjellige formater samtidig.

Fleksibilitet

Med en CMD-løsning kan det opprettes et fritt antall websider. Det betyr at flere websider kan dele innhold, brukere, rettigheter og integrerte datakilder, men samtidig ha vidt forskjellige layouts og internettadresser. For pengeinstitutter med flere filialer er det en fordel å være felles om en del innhold, mens man samtidig kan publisere selvstendig innhold.

Vil du vite mer om CMD?

Vi kontakter deg gjerne hvis du utfyller vårt kontaktformular. Du er også velkommen til å ringe oss på tlf: +45 70 20 46 63.

CMD

CMD brukes af pengeinstitutter under SDC - Scandinavisk Data Center

 • 125 pengeinstitutter
 • 715 pengeinstituttavdelinger
 • 9.500 medarbeidere
 • 7,6 mio kundekontoer
 • 2,9 mio kunder
 • Ca. 2 mio transaksjoner om dagen
 • Ca. 80 transaksjoner pr. sekund

Utvalgte referanser


  seas

  nordjysk elhandel