Forretningsforståelse

Vi er oppvokst i finanssektoren. Vi forstår bransjens kompleksitet og individuelle kundebehov, og vi vet at sikkerhet og sporbarhet er nøkkelord for din forretning. Derfor utvikler vi fleksible produkter til finansbransjen som møter ditt og dine kunders behov for brukervennlige løsninger som gir sikkerhet i komplekse beslutningsprosesser.

Fleksibilitet

Vi har fokus på utvikling og implementering av våre løsninger i et tett samarbeid med hver enkelt kunde. Vi er med hele veien, fra idè til utvikling og implementering, til den etterfølgende support og videreutvikling. Derfor vil du oppleve at den ferdige løsning passer inn i din hverdag og fungerer smidig med din øvrige softwareoppsetning.

Utbytte

Med vår finansplattform, CMD, kan du få overblikk over dine forskjellige websider og intranett ,og tilby en rekke nettbank- og onlineservices. Med handelsløsningen MarketShare får dine kunder en overskuelig markedsplass hvor de kan disponere deres verdipapirer. Til sammen effektiviserer våre produkter dine arbeidsrutiner, gjør deg attraktiv for nye kunder og øker handel på dine sider.