Forretningsforståelse

Vi kjenner energibransjen, og vi vet hvor viktig det er å kunne konkurrere på marginalene. Vi vet også at bransjen er under forandring. Det stiller ikke kun store krav til den softwareløsning du investerer i  i dag. Det krever også at den utbyder du jobber sammen med ser det som en del av oppgaven å holde seg orientert om vilkårene i energibransjen. For oss er det en del av hverdagen å være på forkant med utviklingen.

Fleksibilitet

Energimarkedet er i konstant bevegelse, noe som stiller store krav til omstillingsparathet i virksomheten. Derfor utvikler vi fleksible løsninger som gir deg frihet til å følge markedets foranderlige krav. Vi er med hele veien, fra idé til utvikling og implementering, til den etterfølgende support og videreutvikling. Derfor vil du oppleve at den ferdige løsning passer inn i din hverdag, og at den vil fortsette å passe  når din hverdag forandrer seg.  

Utbytte

Midas er en helhetsløsning skapt spesifikt til elhandelselskaper, med  forståelse for de muligheter og utfordringer selskapene står overfor. Midas gjør det mulig å sikre verdiskaping og følge denne ned til minste detalj. Du blir i stand til å styrke din markedsposisjon ved å minimere risikoer, og flytte ressurser fra passive oppgaver til  områder hvor de kan skape mest verdi.