conscius

Business Intelligence er Power

"Viten er power," sier Berit Vestergaard, Middle Office Controller hos SEAS-NVE. SEAS-NVE har siden mai 2013 brukt et nytt BI-værktøy til å skape overblikk over forretningen - og det merkes.  

"Det gjør at vi vet presist hvor mange kunder vi har solgt til, hva vi tjener på dem, og vi vet hvor lang tid kontraktene løper. Det overblikk hadde vi simpelten ikke før, og vi hadde ingen mulighet for at oppnå det," sier Berit.

Overblikk gir nye muligheter

SEAS-NVE bruker deres nye BI-værktøy med tre overordnede formål

  • Overblikk over performance
  • Korregering av innkjøp
  • Feilrettelser

Hver måned hentes det en rekke grafiske overblikksbilder fra BI-værktøyet, som i detaljer viser hvor mange kontrakter som er solgt, hva dekningsbidraget har vært, hvilken verdiskaping det forventes, hvilke salgskanaler som  har solgt mest og mye mer. "Vi kan stort sett selv styre hvilke opplysninger vi vil hente frem, og hvordan de skal vises. Det er veldig mange muligheter," sier Berit.

De mange tilgjengelige informasjoner spiller også en stor rolle i forhold til planlegging, og er derfor også et viktig værktøy for markedsjef, Carsten Fischer: "Vi kan plutselig argumentere for hvorfor vi prioriterer som vi gjør, fordi vi har en viten om vår inntjening, som vi ikke hadde før."

Berit poengterer også at interessen for data er steget markant, siden BI-værktøyet ble tatt i bruk, og det er ikke sjeldent hun blir møtt med forespørsler som "Hvor mange kontrakter likviderte vi i går?", "Hvor mange er utløpt i den foregående måned?" eller "Vi tror at det er kontrakter som  er opprettet feil - kan vi finne dem frem?"

"Det gjør controlling lettere. Og det gjør, at interessen for data er blitt større. Det har gjort mitt arbeide lettere, men også dypere. Jeg har mulighet for mer, så jeg kan selvfølgelig også fort få flere oppgaver, fordi mulighetene er blitt større. Men det er jo jobben min."

I Energiinnkjøp bruker de dessuten BI-værktøyet til å korrigere innkjøp og til å bli oppmerksomme på potensielle feil i inngåtte kontrakter.

"Nå kan vi rette i  innkjøpene våre, hvis det er noe som gjør at vi plutselig ikke har solgt det vi trodde. Det er den største forskjellen. Det er viktig at vi er skarpe på hvor mye strøm vi skal kjøpe inn, fram i tid. Vi har dessuten lagt et kvalitetslag inn, som vurderer de data vi får inn i systemet. Det sender en mail til meg med potensielle feil, ut i fra kriterier jeg har definert. Så kan jeg sjekke dem og rette hvis det er snakk om feil. På denne måten har vi fått mye bedre kontroll over kontraktene våre," siger Berit.

Midas er kilden

Grunnlaget for SEAS-NVE sine nye muligheter for å hente data til BI er kontraktstyrings- og el-salgsløsningen Midas, som er utviklet av Conscius. SEAS-NVE har brukt Midas siden september 2012, og all data som blir brukt til BI hentes fra Midas.

"Før Midas kunne vi nærmest ikke trekke noen ting frem. Da hadde vi bare regnskapet, og det ser jo kun tilbake i tid. Midas ser frem i tiden med forventet omsetning og inntjening. Da vi fikk Midas hadde vi plutselig adgang til salgsoversikter, og det var den gang et kjempeskritt. Interessen for data begynte å utvikle sig, og derfor besluttet vi at vi ville utnytte de data som lagres i Midas, fult ut," sier Berit.

Det er enkelt

Store mengder data med utallige kombinasjons- og presentasjonsmuligheter kan høres ut som litt av en munnfull. Men i følge Berit Vestergaard er det ikke vanskelig å navigere i det nye værktøy - faktisk er det mye enklere enn forventet å dekke behovet for informasjon.

"Det var en kjempestor etterspørsel på data i Midas, så BI var i stor grad etterspurt - uten at vi visste at det nettopp var det vi hadde savnet. Vi håpet på å kunne få en mengde brukbar data ut. At det så ble på en så tilgjengelig måte, har virkelig vært en lykkelig situasjon," sier Berit.

Hvordan virker det?

BI-værktøyet er bygget på Microsoft SQL Servers BI-produkt. Hver natt henter systemet alle kontrakter fra Midas, lagrer data i data- warehouse og samkjører det med andre data fra SEAS-NVE sine systemer. Det er også  bygget inn en in-memory kube som gjør det enkelt for brukeren å håndtere data på den måten man ønsker. Dataen er heretter tilgjengelig fra f.eks Microsoft Excel og Power View, som gir en grafisk og overskuelig fremstilling.

"Det har vært en rimelig simpel oppgave," sier Anders Spur Hansen, Business Intelligence Developer hos SEAS-NVE. "Noen ganger kan denne type oppgaver gi problemer, f.eks i forhold til data-kvalitet. Men det har vi ikke opplevd med den data vi får fra Midas."

Les mere om Midas

Les mere om Conscius sitt samarbejde med SEAS-NVE

Besøg SEAS-NVE sin hjemmeside